Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1071,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-3.html
20.07.2024, 09:30

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-30

 

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

R-30

 

 

KOMUNIKAT z dnia  23.06.2008r.

O ZWALCZANIU ZARAZY ZIEMNIAKA NA NAJBARDZIEJ PODATNYCH ODMIANACH ZIEMNIAKÓW

Zaistniały sprzyjające warunki do rozwoju ZARAZY ZIEMNIAKA. Aby zapobiec stratom należy niezwłocznie opryskać plantacje najbardziej podatnych odmian takich jak: BILA, DROP, IRGA, IRYS, RUTA, KOLIA, ORLIK jednym ze środków grzybobójczych o działaniu układowym , wgłębnym lub układowo-kontaktowym.

                                                          

                                                Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:                                                          

 

Dawka na 1 ha

 

Dawka na 1 ha

   CURZATE M 72,5 WP

2,0 kg

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

2 kg

   PREVICUR Energy 840 SL

2,0 - 3,0 l

TANOS 50 WG

0,5 kglub 0,7 kg

   PYTON 60 WG

1,0 –1,25 kg

TATTOO C 750 SC

       1,5 lub 2,0-2,5 l 

       Po pierwszym zabiegu wykonanym jednym z preparatów o działaniu układowym lub wgłębnym, następny należy wykonać preparatami o działaniu kontaktowym np.:

 

Dawka na 1 ha

 

Dawka na 1 ha

ALTIMA 500 SC

0,3 - 0,4 l

GWARANT 500 SC

2 l

ANTRACOL 70 WG

1,8 kg

PENNFLUID 420 SC

3 l

BRAVO 500 SC

2-3 l

UNIKAT 75 WG

2 kg

FOLPAN 80 WG

2 kg

 

 

Dalsze zabiegi wykonywać w warunkach dużego zagrożenia chorobą /częste opady deszczu ,wysoka wilgotność powietrza, temp. 10-25 C /   Wyższe dawki stosować na rośliny dobrze wyrośnięte. Preparaty ww. oprócz preparatów: CURZATE, PREVICUR , SPINAKER są również skuteczne w zwalczaniu alternariozy ziemniaka.

Należy przestrzegać okresu karencji.

 

UWAGA!

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji. Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

                                                                                                                                                                                               Kierownik Oddziału

                                                                                                                                                                                                    Teresa Kapusta

 

Metadane

Data publikacji : 24.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony