Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1054,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-2.html
20.07.2024, 09:20

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-26

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-26

 

KOMUNIKAT z dnia 11.06.2008r.

o zwalczaniu I pokolenia owocówki jabłkóweczki

w fazie rozwojowej jaj „czarna główka”

 

W dniach..........11.06.-13.06...... należy przeprowadzić opryskiwanie jabłoni jednym z podanych środków:

         Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 
Preparaty                           Dawka na 1ha                                   

GROT 250 EC                                         2,25 l                           

CALYPSO 480 SC                                  0,2 l                                                

MADEX SC                                              0,25-0,27 l                             

MOSPILAN 20 SP                                  0,125-0,2 kg                                  

NURELLE D 550 EC                                1,5 l                                       

OWADOFOS 540 EC1)                           2,25l                                      

OWADOX 1000 EC                                1,125 l                                   

SPINTOR 240 SC                                   0,6-0,8 l                                 

SUMITHION SUPER 1000 EC              1,125 l                                  

STEWARD 30 WG                                 0,17- 0,2 kg                                   

 

 UWAGA !

1) termin wycofania z obrotu i stosowania Owadofosu 540 EC upływa z dniem 23 lipca 2008 r.

 Przed zabiegiem należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami. Zwracać uwagę, aby nie opryskiwać sąsiadujących plantacji: truskawek, porzeczek, warzyw i innych upraw.

 Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                                                                    Kierownik Oddziału

                                                                                        Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 11.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony