Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-3

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

Oddział w Warszawie

 

W - 3

 

KOMUNIKAT z dnia 04.06.2008r.

o zwalczaniu mączniaka rzekomego cebuli

 

Na plantacjach cebuli sadzonej na najwcześniejszy zbiór pęczkowy, cebuli nasiennej oraz cebuli z siewu ozimego wystąpiły objawy wtórnego porażenia roślin. Należy niezwłocznie opryskać cebulę nasienną oraz niektóre zagrożone plantacje cebuli na najwcześniejszy zbiór pęczkowy, uwzględniając okresy karencji.

 

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparat                                             Dawka 1 kg (l)/ ha                               Karencja – dni

 

ACROBAT MZ 69 WG                             2-2,5                                           14

AMISTAR 250 SC                                     0,8                                            14

BIOSEPT 33 SL                                       1-1,5                                           0                           

BRAVO 500 SC                                      2 – 2,5                                        14

CURZATE M 72,5 WP                                             2 - 2,5                                                       14

DITHANE NeoTec 75 WG                                      2 – 3                                                           14

GWARANT 500 SC                                                2 - 2,5                                                         7

POLYRAM 70 WG                                                    2                                                               5

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG                                  2,5                                                            14

SANCOZEB 80 WP                                                 2-3                                                            14

TATTOO C 750 SC                                                2,5                                                                 7

TOSKA 72,5 WP                                                  2-2,5                                                          14

VALBON 75 WG                                                 1,75-2                                                         14

lub

GREVIT 200 SL                                1,5                                                  0
zalecany w uprawach integrowanych z dodatkiem zwilżacza do cieczy, zalecana ilość wody 600 – 800 l / ha

 

UWAGA !

Konieczne jest dalsze usuwanie i niszczenie roślin z objawami pierwotnego porażenia.

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                             KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                                               Teresa Kapusta                                                              

Metadane

Data publikacji : 09.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry