Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1039,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-S-3.html
20.07.2024, 07:59

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie S-30

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

 
S-30

 

KOMUNIKAT z dnia 04.06.2008 r.

o zwalczaniu owocówki śliwkóweczki I pokolenia

 

W dniach 04. 06. 2008- 07.06.2008 . należy przeprowadzić opryskiwanie śliw przeciwko owocówce śliwkóweczce w fazie rozwojowej jaj „ czarna główka”.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

Preparaty:                                           Dawka na 1 ha                   Prewencja

CALYPSO 480 SC                                         0,2 l                                      -

MOSPILAN 20SP                                         0,125-0,2 kg                       -

OWADOFOS 540 EC1)                                 2,25 l                              3 dni

RUNNER 240 SC                                           0,5 l                                   -

SPINTOR 240 SC                                           0,6-0,8 l                       3 godziny

STEWARD 30 WG                                        0,2 kg                                -

SUMITHION 500 EC                                     2,25 l                            3 dni

SUMITHION SUPER 1000 EC                   1,125 l                             3 dni

 

UWAGA !

1) termin wycofania z obrotu i stosowania Owadofosu 540 EC upływa z dniem 23 lipca 2008 r.

 

Przed przystąpieniem do opryskiwania należy wykosić kwitnące chwasty pod drzewami, zwracając uwagę, aby nie opryskiwać sąsiednich plantacji truskawek, porzeczek, warzyw i innych upraw.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)]

                                                                      

                                                                                   Kierownik Oddziału

                                                                                         Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 09.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony