Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1038,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-R-2.html
20.07.2024, 09:47

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-28

                          

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawa

 

R-28

                                                                     

 

 

KOMUNIKAT z dnia 04.06.2008r.

O ZWALCZANIU ALTERNARIOZY NA ZIEMNIAKACH

Na plantacjach wczesnych i średnio wczesnych ziemniaków stwierdzono pierwsze objawy alternariozy.

                                                              

                                                               Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:                                                           

 

Dawka na 1 ha

 

Dawka na 1 ha

ALTIMA 500 SC

0,3 - 0,4 l

PENNFLUID 420 SC

2l

BRAVO 500 SC

2 l

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

2,5 kg

DITHANE NeoTec 75 WG

2-3 kg

TANOS 50 WG

0,5 kg

FOLPAN 80 WG

                 1,5 kg

TATTOO C 750 SC

2,0 lub 2,5 l

GWARANT 500 SC

2 l

UNIKAT 75 WG

2 kg

PYTON 60 WG

1 kg

 

 

Opryski wykonane w/w środkami chronią również przed pierwszą infekcją zarazy ziemniaka.

 UWAGA!

 Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

 

Kierownik Oddziału

Teresa Kapusta

 

 

Metadane

Data publikacji : 09.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony