Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie R-5

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

R-5

 

 

KOMUNIKAT z dnia 04.06.2008r.

 O ZWALCZANIU SKRZYPIONEK   NA   ZBOŻACH

 

Na zbożach pojawiły się larwy skrzypionek, które uszkadzają blaszki liściowe roślin. Próg szkodliwości: zboża ozime - 1 - 1,5 larwy na źdźbło; zboża jare - 0,5-1 larwy na źdźbło.Zabieg opryskiwania roślin wykonać w początkowym okresie masowego wylęgu larw.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

 

                                                          Dawka na 1 hektar                                                                                                    Dawka na 1 hektar

 

BULLDOCK 025 EC                                     0,25 l                                 RAPID 060 CS                                                                         80 ml

DECIS 2,5 EC                                                0,25 l                                 SUMI-ALPHA 050 EC                                                              0,25 l

FASTAC 100 EC                                           0,1 l                                   TALSTAR 100 EC                                                                        0,1 l

FURY 100 EW                                               0,1 l                                  

KARATE ZEON 050 CS                               0,1 l

 

UWAGA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Zabieg wykonać poza godzinami lotu pszczół. Wymienione preparaty zwalczają również mszyce. 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                                                                                            Teresa Kapusta

Metadane

Data publikacji : 09.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry