Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-24

 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 

Oddział w Warszawie

 

W - 24

 

KOMUNIKAT z dnia 26. 05. 2008 r. 

o zwalczaniu I pokolenia połyśnicy marchwianki

        

         Rozpoczął się lot połyśnicy marchwianki. W celu zabezpieczenia plantacji marchwi, pietruszki i selerów przed szkodami powodowanymi przez żerujące w korzeniach larwy, należy natychmiast przystąpić do opryskiwania jednym z podanych środków.

Próg zagrożenia: żółte tablice lepowe - odłowiona średnio 1 muchówka przez 3 kolejne dni.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:

Preparat                                  Dawka l / ha                          Karencja - dni

 

DIAZOL 500 EW                            0,45                                      10

DURSBAN 480 EC                          1,5                                        14

NURELLE D 550 EC                        0,5                                        14

OWADOFOS 540 EC1)                   0,9                                        18

RELDAN 400 EC                           0,9                                        14

lub biopreparat:

* BIOCZOS BR                         2 kostki w 1l wody                    0

UWAGA !

1termin wycofania z obrotu i stosowania preparatu Owadofos 540 EC upływa z dniem 23 lipca 2008 r.

1.Zabieg należy wykonać w godzinach rannych do godziny 10.00 lub popołudniowych po godzinie 17.00. Powtórzyć po 7 dniach.

2.Bioczosem BR podlewać 3 razy w odstępach 7-dniowych, zużywając 0,5l cieczy na 1mb rzędu.

3.Opryskiwanie stosować tylko w przypadku nie zaprawiania nasion.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacjebranżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

 

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Teresa Kapusta

                                                                                                                                                            

Metadane

Data publikacji : 27.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry