Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1009,Komunikat-Wojewodzkiego-Inspektora-Ochrony-Roslin-i-Nasiennictwa-w-Warszawie-W-4.html
20.07.2024, 07:58

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-4

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA  WARSZAWIE

Oddział w   Warszawie

 

W - 4

 

 

 KOMUNIKAT z dnia 26. 05. 2008 r. 

o zwalczaniu mączniaka rzekomego cebuli

 

         Zaleca się niezwłocznie wykonać opryskiwanie plantacji cebuli nasiennej, cebuli z dymki oraz cebuli z siewu ozimego i wiosennego w sąsiedztwie porażonych plantacji nasiennych i cebuli na zbiór pęczkowy, jednym z wymienionych preparatów:

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:                                                        

 

Preparat                                         Dawka kg (l) / ha            Karencja - dni

 

ACROBAT MZ 69 WG                             2-2,5                           14

AMISTAR 250 SC                                  0,8                               14

ALTIMA 500 SC                                    0,5                               28

BIOSEPT 33 SL                                    1-1,5                               0                           

BRAVO 500 SC                                  2 – 2,5                            14

CURZATE M 72,5 WP                          2 - 2,5                            14

DITHANE NeoTec 75 WG                     2 – 3                              14

GWARANT 500 SC                             2 - 2,5                             7

POLYRAM 70 WG                                 2                                  5

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG                   2,5                               14

SANCOZEB 80 WP                               2-3                               14

TANOS 50 WG                                     0,5                               14

TATTOO C 750 SC                                2,5                               7

TOSKA 72,5 WP                               2 -2 ,5                            14

VALBON 72 WG                                1,75 - 2                          14

lub

GREVIT 200 SL                                  1,5                                 0

zalecany w uprawach integrowanych               

z dodatkiem zwilżacza do cieczy, zalecana ilość wody 600 – 800 l/ ha.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje

dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                                                                                              KIEROWNIK  ODDZIAŁU

                                                                                                                  TERESA KAPUSTA

 

                                                                                                                                      

Metadane

Data publikacji : 27.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony