Urząd Gminy Poświętne

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie W-2

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

 Oddział w Warszawie

 

W - 2

 

KOMUNIKAT z dnia 26.05. 2008r.

o zwalczaniu mączniaka rzekomego cebuli

        

Wystąpiły pierwsze objawy choroby z infekcji pierwotnej. Należy opryskać cebulę na najwcześniejszy zbiór pęczkowy i cebulę nasienną jednym z wymienionych preparatów.

Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:                                                        
Preparat                                        Dawka kg (l) / ha     Karencja – dni

 

ACROBAT MZ 69 WG                             2-2,5                           14

AMISTAR 250 SC                                   0,8                              14

ALTIMA 500 SC                                      0,5                             28

BIOSEPT 33 SL                                        1,5                              0                           

BRAVO 500 SC                                     2 – 2,5                         14

CURZATE M 72,5 WP                            2 - 2,5                          14

GWARANT 500 SC                               2 - 2,5                            7

POLYRAM 70 WG                                   2                                  5

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG                     2,5                               14

TANOS 50 WG                                       0,5                               14

TATTOO C 750 SC                                  2,5                               7

TOSKA 72,5 WP                                  2 - 2,5                           14

VALBON 75 WG                                  1,75 - 2                          14

lub

GREVIT 200 SL                                        1,5                               0
zalecany w uprawach integrowanych.            
Z dodatkiem zwilżacza do cieczy, zalecana ilość wody od 600 – 800 l/ ha

UWAGA !

Konieczne jest usuwanie i niszczenie roślin z objawami pierwotnego porażenia.

 

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.

Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].

                                       KIEROWNIK ODDZIAŁU

                                                                                                     Teresa Kapusta

 

                                                                                                                            

Metadane

Data publikacji : 27.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry