Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Studium Gminy Poświętne

Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesytrzennego Gminy Poświętne stanowi

 Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/140/06 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Bartosz Rosłan OIU WA-344

mgr Anna Pietrasz

 Tekst Studium i rysunki w załacznikach

Metadane

Data publikacji : 20.05.2008
Data modyfikacji : 27.05.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
zespół autorski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry