Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/sprawozdawczosc/rok-2012/rb-27s/4175,Sprawozdanie-Rb-27S-Referat-Oswiaty-listopad.html
2020-06-01, 15:12

Sprawozdanie Rb-27S Referat Oświaty - listopad

Metadane

Data publikacji : 11.12.2012
Data modyfikacji : 11.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony