Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/9311,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-cen-i-stawek-oplat-za-zbiorowe-zaopatrzenie-.html
2022-01-27, 00:27

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z gminnych urządzeń wodociągowych Stacji Uzdatniania Wody w Woli Ręczajskiej.

Metadane

Data publikacji : 10.11.2015
Data modyfikacji : 10.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony