Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w spr. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

         projekt 

U C H W A Ł A

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia    marca 2008 r.

 

w sprawie zakresu   i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

 

                                                        § 1.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za         I półrocze roku budżetowego   winna zawierać:

1) Wykonania planów przychodów i wydatków

2) Wykonanie wydatków według ich rodzaju z podziałem na wydatki   bieżące w tym osobowe i rzeczowe oraz wydatki majątkowe   z krótkim opisem zakresu wykonania wydatków.

3)  Informacje ostanie należności i zobowiązań w tym wymagalnych .

 

                                               § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującym prawem .

 

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry