Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8958,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-Nr-XXV1532013-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-2.html
2022-01-17, 06:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 10.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony