Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8957,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-Nr-VIII492015-w-sprawie-przyjecia-Planu-och.html
2022-01-27, 08:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie przyjęcia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne na lata 2013-2032”.

Metadane

Data publikacji : 10.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Tarasewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony