Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8955,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-nieodplatne-nabycie-nieruchomosci.html
2022-01-27, 10:19

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opcje strony