Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8459,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Planu-ochrony-przed-szkodliwoscia-azbestu-i-.html
2022-09-27, 03:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne na lata 2013 – 2032”.

Metadane

Data publikacji : 24.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Konrad Tarasewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony