Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8181,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-n.html
2022-01-17, 04:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 13.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wilczak
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony