Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/8180,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-przystapienie-do-realizacji-projekt.html
2022-09-27, 04:02

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu: „Super przedszkolaki” – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regi

Metadane

Data publikacji : 13.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lech Sędek
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony