Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/6155,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wymagan-jakie-powinien-spelniac-przedsiebiorca-ubiegaj.html
2022-01-27, 01:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 16.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Wytrykus
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony