Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5794,Uchwala-w-sprawie-sprostowania-oczywistej-omylki-pisarskiej-wuchwale-Nr-XIX10520.html
2022-01-27, 08:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Metadane

Data publikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony