Projekty uchwał

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.03.2014

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XIX/105/2012 Rady Gminy Poświętne w sprawie podziału gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data publikacji 25.03.2014

Rejestr zmian
Autor : Marzanna Zagórska

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 809 wizyt