Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5789,Uchwala-w-sprawie-udzielenia-pomocy-finansowej-Powiatowi-Wolominskiemu-na-inwest.html
2020-09-24, 06:15

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na inwestycje „ Budowa chodnika w Dąbrowicy”

Metadane

Data publikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony