Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5788,Uchwala-w-sprawie-wudzielenia-pomocy-finansowej-Powiatowi-Wolominskiemu-na-inwes.html
2022-01-17, 05:44

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie w udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na inwestycje „ Budowa chodnika w Ręczajach Polskich i Nowych Ręczajach gm. Poświętne”

Metadane

Data publikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony