Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5787,Uchwala-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-wbudzecie-gminy-srodkow-stano.html
2020-09-24, 06:22

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Metadane

Data publikacji : 25.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony