Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5597,Uchwala-w-sprawie-uchwalenia-Gminnego-Programu-Profilaktyki-iRozwiazywania-Probl.html
2022-01-26, 23:30

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2014 rok.

Metadane

Data publikacji : 24.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kowalska

Opcje strony