Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały NrII//06 w sprawie powołania imiennego skladu osobowego stałych Komisji Rady Gminy

U C H W A Ł A   Nr II/   /2006
Rady Gminy Poświętne
z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
 
w sprawie powołania imiennego składu osobowego stałych Komisji   Rady Gminy 
 
      Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142. poz.1591 z późn. zm. ) -oraz § 38 ust. 6   „Statutu Gminy Poświętne” uchwalonego uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2003r. sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :
 
§ 1.
Powołuje  się do stałych  komisji Rady Gminy niżej podanych radnych:
 
Komisja Rewizyjna .
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………..
 
Komisję Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług.
1. ……………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………….
 
Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
1. ………………………………………………………………
2……………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
   Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.     
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
                                                                 § 2
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami .
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry