Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały Nr II//06 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

U C H W A Ł A   Nr II/ /2006
Rady Gminy Poświętne
z dnia 6 grudnia 2006 r.
 
 
 
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Poświętne 
 
 
       Na podstawie art.18 ust.1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142. poz.1591 z późn. zm.) oraz § 38 ust.1 „Statutu Gminy Poświętne” uchwalonego uchwałą   Nr VII/43/03 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 września 2003r. sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 264, poz.6946 z późn. zm.)   - Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje :
 
§ 1.
 
Powołuje się cztery stałe Komisje Rady Gminy :
 
1.    Komisję Rewizyjną .
2.    Komisję Planowania, Budżetu, Finansów, Handlu i Usług.
3.    Komisję Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
4.    Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.                                      
 
 
§ 2.
Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony

do góry