Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5440,Uchwala-zmieniajaca-uchwale-nr-XIX1162012-Rady-GminyPoswietne-zdnia-27listopada-.html
2022-01-24, 12:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIX/116/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne”

Metadane

Data publikacji : 13.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kowalska

Opcje strony