Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/5438,Uchwala-w-sprawie-zmian-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Poswietne-na-lata.html
2022-01-19, 03:07

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022

Metadane

Data publikacji : 13.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kowalska
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kowalska

Opcje strony