Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/2940,Projekt-Uchwaly-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-stawek-podatku-od-nieruchomosci-o.html
2022-01-18, 03:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opcje strony