Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/2528,Projekt-uchwaly-w-sprawie-trybu-i-sposobu-powolywania-i-odwolywania-czlonkow-Gmi.html
2022-01-17, 05:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Poświętnem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Metadane

Data publikacji : 25.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony