Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/2389,Projekt-uchwalyw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-bezterminowa-lokalizacje-napowietrzn.html
2022-01-27, 09:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwaływ sprawie wyrażenia zgody na bezterminową lokalizację napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ewidencyjnych nr 513, 688 we wsi Wola Cygowska.

Metadane

Data publikacji : 23.12.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony