Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/20522,Projekt-uchwaly-w-sprawie-Wieloletniej-Prognozy-Finansowej-Gminy-Poswietne-na-la.html
2022-12-07, 00:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2021-2028.- DRUK NR 133

Metadane

Data publikacji : 11.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Nejman
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony