Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/20047,Projekt-uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-Gminnego-Programu-Profilaktyki-i-Rozwiazywa.html
2022-01-18, 02:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2021 rok. -DRUK NR 124

Metadane

Data publikacji : 22.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKRPA
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony