Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/18439,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-Wieloletniej-Prognozy-Finanso.html
2022-01-27, 08:53

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2020-2028.- DRUK NR 92

Metadane

Data publikacji : 15.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Godlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony