Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/17576,Projekt-uchwaly-w-sprawie-utworzenia-Klubu-Senior-w-Poswietnem-oraz-okreslenia-z.html
2022-01-24, 12:23

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia „Klubu Senior+” w Poświętnem oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatności.- DRUK NR 66

Metadane

Data publikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony