Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/17562,Projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-sposobu-powolywania-i-odwolywania-c.html
2022-01-19, 03:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.- DRUK NR 63

Metadane

Data publikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Fetner, Stanisław Lipski
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony