Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/17068,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Programu-wspolpracy-Gminy-Poswietne-z-organi.html
2022-01-18, 01:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. DRUK NR 40

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lidia Banaszek
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony