Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/17067,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-Uchwale-Nr-V322003-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-14-k.html
2022-01-24, 11:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/32/2003 Rady Gminy Poświętne z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w Gminie Poświętne. - DRUK NR 39

Metadane

Data publikacji : 15.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony