Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1619,Projekt-uchwaly-w-sprawie-stanowiska-Rady-dotyczacego-modrenizacji-drog-wojewodz.html
2022-01-17, 04:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady dotyczącego modrenizacji dróg wojewódzkich 634 i 631

 

UCHWAŁA Nr XX/     /09                            Projekt
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia ……………………….. 2009 r.
 
 
w sprawie  stanowiska Rady dotyczącego modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:                                                                                                        
§ 1
Rada Gminy zwraca się do Marszałka Województwa Mazowieckiego o podjęcie zdecydowanych działań w celu przyśpieszenie modernizacji dróg wojewódzkich 634    i 631.
§ 2
Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przesłania uchwały do;
1)     Marszałka  Sejmiku  Województwa Mazowieckiego;
2)     Wojewody Mazowieckiego;
3)     Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczących Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego
4)     Posłów na Sejm RP z terenu województwa mazowieckiego;
5)     Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
6)     Dyrekcji Oddziału Warszawskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
7)     Dyrekcji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
8)     Prezydenta Warszawy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Rady
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony