Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/15958,Uchwala-zmieniajaca-uchwale-Nr-II102018-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-30-listopada.html
2022-01-18, 01:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr II/10/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r.w sprawie ustalenia wysokości diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony