Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/15956,Uchwala-zmieniajaca-Uchwale-Nr-V292011-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-31-marca-2011.html
2022-01-18, 01:38

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr V/29/2011 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Poświętnem oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Metadane

Data publikacji : 30.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony