Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1581,Projekt-uchwaly-w-sprawie-obwodnicy-Marek.html
2022-01-24, 12:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie obwodnicy Marek

 PROJEKT

UCHWAŁA  Nr …………………….

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia . ………………………….

 

 

w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 Ministerstwa Infrastruktury

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:                                                                                                        

§ 1

Rada Gminy zwraca się do Ministra Infrastruktury o wpisanie w roku 2009 budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku do projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowna do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.

 

§ 2

Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady do przesłania uchwały do:

1)     Ministra Infrastruktury;

2)     Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

3)     Marszałka  Województwa Mazowieckiego;

4)     Wojewody Mazowieckiego;

5)     Dyrekcji Oddziału Warszawskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;

6)     Posłów na Sejm RP z  terenu województwa mazowieckiego;

7)     Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczących Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wot Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony