Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1580,Projekt-uchwaly-w-sprawie-likwidacji-Szpitala-Brodnowskiego-w-Warszawie.html
2022-09-27, 03:00

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

 

PROJEKT

Uchwała Nr …………………….

Rady Gminy  Poświętne

z dnia  27 października 2009 r.

 

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie stanowiącej załącznik do uchwały Nr 2384/278/09 Zarządu Województwa  Mazowieckiego z dnia 15 września 2009 roku  w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały  Sejmiku w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

 

 

     Na podstawie   z art. 43 ust. 2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007, Nr 14, poz.89 z późn. zm.) w związku z art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

 

§ 1

Negatywnie  opiniuje się  projekt  uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie stanowiący załącznik do uchwały Nr 2384/278/09 Zarządu Województwa  Mazowieckiego z dnia 15 września 2009 roku  w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały  Sejmiku w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                             

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wójt Gminy
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony