Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/14623,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-Nr-XXV1532013-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-2.html
2020-04-09, 12:49

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/153/2013 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony