Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/14622,Projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-Programu-wspolpracy-Gminy-Poswietne-z-organi.html
2020-04-09, 12:35

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Metadane

Data publikacji : 12.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lidia Banaszek
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony