Projekty uchwał

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 12.10.2018

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Data publikacji 12.10.2018

Rejestr zmian
Autor : Lidia Banaszek

Osoba publikująca: Monika Kaim


Statystyka strony: 106 wizyt