Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/13635,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-podzialu-powiatu-wolominsk.html
2022-09-27, 03:12

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Metadane

Data publikacji : 26.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kaim

Opcje strony