Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/13477,Projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-naboru-do-publicznych-przedszkoli.html
2022-01-24, 12:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 21.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lech Sędek
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony